Himalaya Foundation

Conferring of ‘Acharya Sri Vidyaranya Award’ on achievers in various fields, former Minister C.H. Vijayashankar inaugurates, Karnataka Police Academy Principal  Dr. Dharanidevi Malagatti unveils a portrait of Sri Vidyaranya, Social Activist K. Raghuram presides, awardees are: Shashishekar Dikshit (Religious practice), Dr. H.B. Rajashekar (Medicine), N. Girigowda (Kannada Seve), Dr. Gururaj Poshettahalli (Spiritual practice), Dr. Manu B. Menon (Ayurveda), Vinayaka Honnavar (Music) and N.R. Sandeep (Yoga), Rotary Hall, JLB Road, 5 pm.