Sankeerthana Sabha – Kalasandesha Pratishtana

Kavya Samhita-2017, Vijaya Vittala Composite PU College Principal H. Satyaprasad inaugurates, Vidu. Dr. Jyoti Shankar chief guest, Gamaka artiste Vid. K. Ramachandra presides, Gamaka recital by Gamaka artiste Vid. K. Ramachandra and Vidu. Dr. Jyoti Shankar, Sri Vasudevacharya Bhavan, Sri Nadabrahma Sangeetha Sabha, JLB Road, 6 pm.