Sri Yoganarasimhaswamy Temple

Sri Yoganarasimhaswamy Navaratri Brahmothsava Jaatra programmes, Bhajans by students of Biligiri Bhajana Mandali, 10 am-11.30 am; Bhajans by Rajalakshmi lyengar- Sridevi Mahila Sangha and Shantha Subbanna – Sri Lalitha Parayana Bhajana Mandali, 10 am – 12 pm; Devaranama -Srirama Bhajana Mandali, Mysuru, 6 pm – 7 pm; Violin Duet by Vid. Mysore Nagaraj, Dr. Mysore Manjunath & Party, Mysuru, Temple premises, Vijayanagar 1st Stage, 7.15 pm to 10 pm.