Srinidhi Pusthakagalu and Manthana

Interaction on the book ‘Kashira,’ Vijaya Vittala Educational Institution Hon. Secretary R. Vasudeva Bhat presides, writer Prema Shekar speaks about the book, author Sahana Vijayakumar interacts, Madhava Krupa, JLB Road, Lakshmipuram, 6 pm to 7.30 pm.