Vivekananda Brahmana Mahasabha, Srirampura 2nd Stage

 Sri Nrusimha Jayanti, Discourse on ‘Sri Nrusimha Avatara – Ondu Avalokana’ by Dr. N.K. Ramasheshan, Sabha premises, 6.45 pm.