Sri Avadhoota Datta Peetha, Sri Ganapathy Sachchidananda Ashrama

Sri Devi Sharannavaratri celebrations, Shanti Homa, Navaratri Mangalacharana, Nada Mantapa, Ashrama premises, Ooty Road, 10 am.